Manskligt talat

Manskligt talat är en podd som tar upp frågor kring normer, värderingar, stigman och förutfattade meningar kopplat till mäns sexuella och reproduktiva hälsa. Innehållet riktar sig i första hand till män men passar alla. Innehållet är en blandning av vetenskap, exempel och intervjuer med personer som har erfarenhet inom olika ämnen kopplat till mäns hälsa. Syftet med podden är att ta upp ämnen som kan vara svåra att prata om och sprida kunskap om mäns hälsa. Podden är producerad av Region Uppsala och drivs av Mottagning unga män. Manskligt talat finns där poddar finns.

Listen on:

  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • Samsung

Episodes

Avsnitt 10 - Manlig vänskap

Thursday Feb 16, 2023

Thursday Feb 16, 2023

Manlig vänskap är den möjlig och på vilket sätt? I poddens sista avsnitt samtalar jag med Klara Goedecke, postdoc i genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap i Stockholm, om detta.
Hon har intervjuat män om deras vänskapsrelationer med andra män och om vad som möjliggör och förhindrar.

Tuesday Jan 24, 2023

Mottagning unga män är en mottagning i Region Uppsala för män mellan 20-29 år. Dit en kan söka för frågor när det kommer till sexuell hälsa. I detta avsnitt samtalar jag med mina kollegor på mottagningen och tillsammans försöker vi bland annat besvara frågan i detta avsnitts tema.

Monday Nov 28, 2022

Skillnader och strukturer i samhället leder till olika förväntningar om hur vi ska vara i nära relationer. Vilka känslor är ok att visa och för vem? Vad betyder omgivningens förväntningar för den person jag väljer att visa för andra? Detta avsnitt är ett samtal med Lucas Gottzen, professor i barn och ungdomsvetenskap, man- och våldsforskare, om hur bilder och förväntningar kan krocka med verkligheten. Går det att förändra och medvetandegöra beteenden som skadar?

Sunday Oct 23, 2022

I detta avsnitt har jag bjudit in Rickard Bracken, generelsekreterare för den ideella organisationen Suicid Zero. Vi samtalar om suicid-självmord - ett ämne som berör och orsakar omgivningen rädsla och oro. Om hur vi med gemensamma krafter på olika sätt, kan lägga oss i och "störa döden" för att rädda liv.

Avsnitt 6 - Välja att sluta

Sunday Sep 25, 2022

Sunday Sep 25, 2022

Till detta avsnitt har jag bjudit in psykoterapeut Helene Trolin som arbetar på MVU, mot våld i nära relationer i Uppsala. Ett samtal om hur det kan bli möjligt att sluta använda våld i nära relationer och om arbetet med att stödja personer som vill förändra sitt liv. Ett alternativ till våld.

Sunday Aug 28, 2022

I detta avsnitt samtalar jag med två gäster om när en olycka eller sjukdom omkullkastar verkligheten, och förändrar livet, hur kan en gå vidare? Vad händer med kroppen, sexualiteten och vardagen?
Medverkande är Jonas Waltelius, lärare, sommarpratare 2018 som bröt nacken i en olycka 2013 och Axel Brattberg, neurolog specialiserad inom rehabiliteringsmedicin, auktoriserad sexolog och föreläsare.

Sunday Jul 31, 2022

I detta avsnitt samtalar jag med Maja Bodin som är barnmorska och forskare vid Uppsala Universitet, hon har gjort en avhandling som heter To plan or not to plan. Vi samtalar bland annat om hur män får information när det kommer till reproduktion - förmågan att få barn.

Sunday Jun 26, 2022

Avsnittet gästas av Jack Lukkerz som är socionom, grundutbildad psykoterapeut, sexolog och forskare. Vi samtalar om hur vi möter människor utifrån deras förutsättningar när vi talar om sex och samliv - vad är hjälpsamt och vad begränsar?

Avsnitt 2 - I`m on PrEP

Monday May 30, 2022

Monday May 30, 2022

Dagens avsnitt gästas av Ulrica Olsson som är barnmorska och sexolog och har intervjuat män som använder Preexpositionsprofylax (PrEP) ett läkemedel som används för att förebygga HIV. Vi samtalar om PrEP dess möjligheter och konsekvenser, hur det kan bli en del i säkrare sex. 
 

Monday Apr 25, 2022

David är historiker som i sin avhandling tagit avstamp inom ämnet genusvetenskap. Han beskriver framför allt hur manligheten påverkats under 1800–1900 talet. Ett samtal om manlighet och vad som påverkar de normer vi omger oss med och vad det kan få för konsekvenser.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013